Web na nové doméně ...

... Opravim PC je umístěn na nové doméně http://ictwork.cz/

K přesměrování na nové webové stránky dojde za 1 vteřin. V případě, že k přesměrování nedojde klikněte zde !

Opravim PC, Zakřevský Miroslav.